Impressum

Handelshaus Legler OHG small foot company

Achimer Straße 7

27755 Delmenhorst

e-mail info@legler-online.com

Telefon: 04221/97302-339

wspólnik:

Ingo Legler
Holger Legler
Timo Sommer (Zarządzający firmą)

Sąd rejonowy , HRA 2427
Ust -ID Nr. DE 177375305

Zawartość oferty internetowej

Firma Legler(nazwana „ autorem“) nie przejmuje żadnej gwarancji odnośnie aktualności,prawidłowości i zawartości poniższych informacji.Wszelkie roszczenia co do autora, związane ze szkodami typu materialnego lub ideowego, które na skutek korzystania lub niekorzystania z poniższych informacji lub spowodowane poprzez używanie błędnych lub niepełnych informacji są zasadniczo wykluczone ,o ile nie nastąpiło ewidentne, celowe lub rażące zaniedbanie z winy autora.Wszelkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące.Autor zastrzega sobie wyraźnie, bez specjalnego oświadczenia, prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia fragmentów stron lub całkowitej publikacji.

Projekt i wykonanie strony internetowej

Weiß & Partner

Weiß GmbH & Co. KG

www.weiss-partner.com

Przekierowania oraz linki

Przy bezpośrednich lub pośrednich przekierowaniach na obce strony internetowe, które nie podlegają odpowiedzialności autora, ponosi on winę tylko wtedy, gdy zna zawartość tych stron oraz gdy w przypadku treści sprzecznych z prawem ma możliwość w techniczny sposób ich zapobiegnięciu.Autor wyraźnie oświadcza, że w chwili gdy linki zostały ustawione, odpowiednio powiązane strony nie posiadały nielegalnych zawartości.Autor nie posiada żadnego wpływu na aktualne i przyszłościowe kształtowanie i zawartość linkowych/powiązanych stron. Dlatego też dystansuje się on w sposób wyraźny od wszelkich zawartości wszystkich linkowanych/powiązanych stron, które po ustawieniu uległy zmianie.To oświadczenie dotyczy wszystkich znajdujących się w obrębie własnej oferty internetowej ustawionych linków/powiązań.jak i dla obcych wpisów w ustawionych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych oraz listach mailingowych.Za nielegalną, błędną lub niepełną zawartość, a szszególnie za szkody które powstały z używania lub nieużywania tego typu przedstawionych informacji, odpowiada wyłącznie oferujący tę stronę na którą zostałosię skierowanym a nie ten, który poprzez linki jedynie poleca odpowiednie publikacje.

Wyciąg z ustawy o użytkowaniu usług teleserwisowych (Teledienstegesetz-TDG):

§ 5 Odpowiedzialność

(1)Usługodawcy są odpowiedzialni za własne, gotowe do użytku zawartości, wedle ogólnych przepisów.

(2)Usługodawcy są za obce, gotowe do użytku zawartości, tylko wtedy odpowiedzialni,jeśli te zawartości znają i jeśli jest z ich strony technicznie możliwe i uzasadnione zapobiegnięcie ich wykorzystywania.

(3)Usługodawcy nie są odpowiedzialni za obce zawartości stron, do których oni jedynie udostępniają możliwość z ich korzystania.Automatyczne i krótkie przetrzymywanie obcych zawartości z powodu zapytania użytkownika, jest uważane za pośrednictwo.

(4)Zobowiązania co do zablokowania korzystania z treści sprzecznych z prawem według przepisów zostaje nienaruszone, jeśli usługodawca zachowując tajemnicę telekomunikacjną, zgodnie z § 85 ustawy o telekomunikacji posiada znajomość jej treści a zablokowanie jest uzasadnione i technicznie możliwe.

Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych

Autor musi dążyć do tego, by we wszystkich publikacjach przestrzegać prawa autorskiego z używanych grafików, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów, by używać przez niego utworzonych grafików, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów.Wszystkie, znajdujące się na stronie internetowej marki i znaki towarowe, ewentualnie chronione przez osoby trzecie, podlegają bezwarunkowo poszczególnym w danym wypadku przepisom o znakach towarowych i prawach własności odpowiednio zarejestrowanych właścicieli.Nie można wyciągać wniosku z tego, że znaki towarowe nie są chronione przez osoby trzecie, jedynie na podstawie zwykłej wzmianki. Prawa autorskie dla opublikowanych, przez samego autora stworzonych objektów, pozostają wyłącznie u autora tych stron.Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach jest bez wyraźnej zgody autora niedozwolone.